Vyhynuté živočíchy, ktoré už v prírode nenájdeme: Ktoré to sú?

-

Novinky

Vyhynuté živočíchy

Za vyhynuté živočíchy dnes považujeme niekoľko tisíc druhov. A ich počet stále pribúda. Už dnes na svete existuje 8 miliónov živočíšnych alebo rastlinných druhov a až miliónu z nich hrozí vyhynutie. Ak si pod pojmom „vyhynutý“ predstavíte iba mamuta či vtáka Dodo, nie ste síce ďaleko od pravdy, no množstvo živočíchov, ktoré sa do tejto skupinky radia, nám takmer vôbec nie sú známe. A to i napriek tomu, že pre našu planétu predstavujú obrovskú stratu. Od roku 1970 poklesla populácia rýb, cicavcov, vtákov, obojživelníkov a plazov o 68 % a takisto sa pridali do tohto smutného zoznamu. Aké to teda sú? A čo spôsobilo ich vyhynutie?

Potkanec útesový

Ide o malého hlodavca s veľkosťou do 16,5 cm, ktorý ako prvý zaznamenaný živočích vyhynul v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Žil na ostrove Bramble Cay blízko Austrálie a Novej Guiney – bohužiaľ, tento ostrov bol opakovane zaplavovaný stúpajúcou hladinou mora, čo malo za následok nielen vymretie tohto druhu, ale i značný úbytok vegetácie na ostrove. I keď ide o malého živočícha, zohráva na planéte rovnakú úlohu ako každý iný. Potkanec je teda dôkazom toho, že my ľudia spôsobujeme vymieranie druhov i nepriamo, nielen ich zabíjaním.

Vakovlk tasmánsky

Tento cicavec je nám určite známy najmä pod prezývkou „tasmánsky tiger“ (niekedy dokonca čert). Ako malé deti si ho môžeme pamätať z rozprávky Looney Tunes ako fiktívnu postavu Taz, ktorá pôsobila vždy veľmi agresívne a keď sa premiestňoval vytváral okolo seba akési „tornádo“. Takúto schopnosť síce vakovlk nemal, no bohužiaľ sa skutočne stal fiktívnou postavou. Výzorom sa podobal psovi či vlkovi, no paradoxne bol príbuzný s kengurou. Vyskytoval sa až do začiatku 20. storočia v Tasmánii (ako i jeho druhové meno napovedá). Bol vyhubený v dôsledku lovu človeka – dokonca vláda vypísala na jeho kožu odmenu kvôli jeho prirodzenému lovu oviec ako potravy, takže jeho vyhubenie sa takto iba urýchlilo.

Gazela dlhorohá

Vyskytovala sa najmä na území Saudskej Arábie (jej druhové meno je Gazella saudiya). Putovala väčšinou osamote alebo v malých skupinkách, max do 20 členov. Bola veľmi vzácna a vyhlásená za vyhynutú bola v roku 2008. Už desiatky rokov predtým ju však nikto nevidel. Tak ako pri väčšine druhov, medzi vyhynuté živočíchy patrí kvôli nadmernému lovu.

Alka veľká

Patrila medzi veľké, nelietavé morské vtáky a vyskytovala sa najmä na severe. Svojou lokáciou i zjavom pripomína dnešné tučniaky. Patrí medzi najčastejšie zmieňované vyhynuté vtáky v literatúre. Pre jej chutné mäso ju lovili už neandertálci. Bola však lovená aj kvôli vajciam a periu. Na súši sa pohybovala veľmi pomaly a teda jej jediným predátorom nebol človek, ale napríklad aj ľadový medveď. Medzi vyhynuté živočíchy sa zapísala v roku 1844, kedy posledný žijúci pár lovci ubili a vajíčka rozšliapali.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:  Vysychanie riek, jazier a mokradí: Môžeme ich zachrániť?

Zebra kvaga

Vyskytovala sa najmä na juhu Afriky a nebola tak úplne typická zebre, ktorú poznáme dnes. Typické pruhy mala len na hlave, krku a chrbte. Paradoxne jej vznik bol zapríčinený klimatickými zmenami, kedy skupina rôznych druhov zebier zostala izolovaná kvôli obrovskému suchu iba v jednej oblasti a teda sa museli páriť medzi sebou. Ich počet dramaticky narástol, no rovnakou rýchlosťou i padol. Za vyhynuté živočíchy sú považované od roku 1878. Dnes sa však prírodovedci pokúšajú tento druh zebry skrížiť tak, ako tomu bolo kedysi a už dnes môžeme nájsť zebry, ktoré sa tomuto druhu jemne podobajú.

Vták Moa

Tento pozoruhodný vták dosahoval podobné rozmery ako dnešné žirafy. Môže sa to síce zdať ako sci-fi, ale vtedajšie podmienky na Novom Zélande to tomuto druhu skutočne umožňovali. Keďže ostrov sa oddelil od ostatných kontinentoch a „zakotvil“ v Tichom oceáne, nenachádzali sa tu žiadni cicavci. Takže ostrov ponúkal dokonalý raj pre vtákov, ktoré neboli ohrozované prirodzenými predátormi. Išlo o najväčší žijúci druh vtáka a čo bolo veľmi zaujímavé, samice boli až 1,5 x vyššie a 3x ťažšie ako samci. Ich veľkosť dosahovala až 3,6 metra. Podobne ako i ostatné druhy, tento vták bol vyhubený lovom najmä ako trofej. V čase vyhubenia v roku 1425 sa na ostrove dokonca nachádzalo iba 2500 obyvateľov.

Medzi vyhynuté živočíchy sa každým rokom pridáva čoraz viacej zvierat. Malé, no ako sami vidíte, i tie väčšie. Kvôli ochrane prírody a jej druhov a zvyšovania environmentálneho povedomia vznikla v roku 1948 Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov. Tu sa každý rok na „červený zoznam“ pridáva čoraz väčší počet zvierat i rastlín, ktoré možno už naše deti budú poznať iba z encyklopédií.

Vedel si o týchto živočíchoch? 

Zdroje: wikipedia.org, abicko.cz, iucn.org
Zdroj titulného obrázka: Instagram/Paschalis Dougalis

Ďalšie novinky

Populárne