Skládky a ich mrhanie energiou! Ako by sa dal riešiť tento problém?

-

Novinky

Skládky a ich problém

Odpad je reálny a veľký problém Slovenska. Hoci sa každoročne zvyšuje percento vytriedeného odpadu, zvyšuje sa aj celkový objem odpadu, ktorý vyprodukujú naše domácnosti, a z roka na rok končí viac smetí bez využitia na skládkach. Podľa väčšiny odborníkov je to najhoršie možné riešenie. Ako by sa dalo riešiť využitie energie a čo je to ZEVO? Poďme sa na to pozrieť!

Skládky
Zdroj: TS – Trumpeter

Cenný zdroj energie

Odpad, ktorý sa nedá recyklovať a znova využiť, je v mnohých krajinách cenným zdrojom energie. Využíva sa na výrobu elektriny, tepla, ohrev vody… Napríklad Nemecko a Francúzsko majú viac ako 120 moderných spaľovní odpadu – tzv. ZEVO, kým na Slovensku sú len dve. Ide o ekologický paradox, kde na jednej strane stoja predsudky, že spaľovanie odpadu zaťažuje životné prostredie, a na druhej strane fakty a skúsenosti z reálneho zhodnocovania odpadu na energetické účely.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:  Ekocintorín? Existuje a nájdeme ho aj na Slovensku!

„Napriek existencii lepších alternatív a napriek tomu, že sú k dispozícii štrukturálne fondy na financovanie lepších možností, mnohé členské štáty ešte stále ukladajú komunálny odpad v obrovských množstvách na skládky, čo je najhoršia možnosť pre odpadové hospodárstvo. Hodnotné zdroje sa zavážajú, možné prínosy pre hospodárstvo sa strácajú, v sektore odpadového hospodárstva sa nevytvárajú nové pracovné miesta a trpí aj naše zdravie a životné prostredie. Takýto prístup sa dá v súčasnej ekonomickej situácii len ťažko obhájiť,“ skonštatoval komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik aj na margo Slovenska.

Za posledné desaťročie sme totiž zvýšili produkciu komunálneho (nevytriedeného) odpadu o celú tretinu. Je to najviac v rámci krajín EÚ. Bohužiaľ, na stole sú aj nereálne ciele. Aké sú to?

Nereálne ciele

Slovensko sa pritom zaviazalo splniť recyklačné ciele EÚ, čo znamená znížiť do roku 2035 skládkovanie pod 25 % a v roku 2040 pod 10 %. Reálne sa však deje opak. Produkujeme čoraz väčšie množstvo odpadu a aj keď ho triedime, objem na skládkach sa zvyšuje.  Spomedzi krajín V4 máme najhoršie čísla. Denne každý Slovák vrátane batoliat vyhodí 1,2 kg odpadu! „Na Slovensku sme v roku 2019 evidovali mieru skládkovania na úrovni 50,6 percent, podiel recyklácie odpadu predstavoval 40,3 percent. Aktuálne sme tak od ambiciózneho plánu na míle vzdialení,“ skonštatovala Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Skládky
Zdroj: TS – Trumpeter

A čo také triedenie?

Mestá a obce robia, čo môžu, aby ľudia odpad separovali, no je naivné myslieť si, že tým objem odpadu znížime. Sme konzumná spoločnosť. Naše správanie nezmeníme z roka na rok. Práve preto by mohli byť aj u nás riešením ZEVO. Paradox je, že tu máme dostatok odborníkov so skúsenosťami výstavby moderných spaľovní odpadu, ktorí sa však nepodieľajú na domácich – keďže tu žiadne nie sú –, ale na zahraničných projektoch.

„Podieľali sme sa na modernizácii spaľovne Rookery South v Británii. Išlo o vybudovanie jedného z najmodernejších zariadení na svete na výrobu energie zo zvyškového odpadu, ktoré je navrhnuté tak, aby sa spaľovaním odpadu získavala čistá energia,“ povedal obchodný riaditeľ PPA ENERGO, s. r. o., ktorá patrí do skupiny spoločností PPA CONTROLL, Ing. Peter Spilý. „Vzhľadom na dosiahnuté výsledky z tohto projektu sme vyhrali výberové konanie aj v ďalšom, ešte rozsiahlejšom projekte výstavby spaľovne komunálneho odpadu v Newhurste, a to v konkurencii firiem z celej Európy.”

Zero Waste?

A u nás doma? Tu sa zatiaľ viac realizujú aktivisti brojaci proti ZEVO. Samozrejme, produkovanie a následné spaľovanie odpadu nie je to, kam by mal moderný svet vrátane Slovenska smerovať, ale pokiaľ odpad končí na skládkach, je to nebezpečnejšie než energetické zhodnocovanie. A čo ponúkajú také skládky?

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:  Kolonizácia Marsu? Ekonomické zákutia, ktoré by musela spĺňať!

Skládky sú významným zdrojom skleníkových plynov. Odpad sa na nich rozkladá v štyroch fázach desiatky rokov, pričom sa do atmosféry uvoľňuje metán a oxid uhličitý. Okrem nich unikajú z kôp odpadu aj iné nebezpečné látky v podobe plynov, vodných roztokov a jemného prachu. Nie je z nich teda žiaden úžitok, kým napríklad spomínané zariadenie v Newhurste poskytne kapacitu na spracovanie až do 350 000 ton nerecyklovateľného odpadu ročne a vyprodukuje takmer 42 MW elektrickej energie.

Skládky
Zdroj: TS – Trumpeter

Tak čo? Aký máte názor na skládkya toto riešenie? Napíšte nám svoj názor do komentárov!

Zdroj: TS – Trumpeter

Zdroj titulného obrázku: TS – Trumpeter

Ďalšie novinky

Populárne