Ilumináti: Kde končia fakty a začínajú konšpirácie?

-

Novinky

Ilumináti vo svojich počiatkoch

Táto téma so sebou nesie priam raj domnienok a špekulácií. Tajná nemecká osvietenská spoločnosť by podľa konšpirátorov malá aj v dnešných dňoch ovládať svet v spolupráci s mimozemšťanmi. Na potvrdenie ani vyvrátenie všetkých možných teórií sa doposiaľ nenaskytli žiadne jednoznačné dôkazy. K dispozícii máme len históriu, ktorá sa nezvykne mýliť.

Iluminati
Zdroj: img-s-msn-com

Oslovenie ilumináti pochádza z latinského illuminatus (zjavené, osvietené) a svoje miesto našlo už v 15. storočí. V tom čase sa používalo na rôzne skupiny – kulty mystérií, ktoré tvrdili, že sú osvietení.

Bavorské bratstvo Illuminaten

Do širšieho povedomia sa ilumináti dostali až o niečo neskôr. Konkrétne sa ich vznik datuje na 1. mája 1776 pod vedením bývalého jezuiti Adama Weishauptoma. Adam bol priaznivcom osvietenstva a vytvorením vlastnej spoločnosti sa chcel postaviť proti vtedajšej bavorskej cirkvi, ktorú považoval za odporcu akéhokoľvek pokroku.

Išlo teda o krátkodobé hnutie republikánskeho slobodného myslenia, ktoré malo ostať skryté pred očami verejnosti.

Adam W.
Zdroj: img2.grunge.com

Cieľom hnutia bolo nahradiť kresťanstvo náboženstvom rozumu a ovplyvniť tým celú elitu, aby začala uvažovať racionálne a pokrokovo, nie duchovne. Okrem toho mali aj množstvo postranných plánov medzi, ktoré patrilo oslobodenie od náboženských predsudkov a prínos morálnej rovnosti.

Členovia používali medzi sebou výhradne krycie mená, prebrané zo starších stredovekých alebo grécko-rímskych tajných náboženských skupín (napr.: Osiris, Attis, Pytagoras). Museli prisahať poslušnosť a lojalitu svojim vodcom. V rade si však neboli všetci rovní. Panovala určitá hierarchia podľa jezuitských línií z dôvodu zachovania vnútornej disciplíny a vzájomného dohľadu:

  • Prvá trieda – Nursery (škôlka). Do nej spadali prípravné pozície a hodnosti Novice (nováčik), Minerval a Illuminatus Minor (nižší osvietenec)
  • Druhá trieda – Masonry (slobodomurárstvo). Trieda vyšších hodností ako Illuminatus Major (vyšší osvietenec) a Illuminatus Dirigens (vrchný osvietenec)
  • Tretia trieda – Mysteries (tajomstvo), čo zahŕňalo hodnosti typu Presbyter/Regent (kňaz), a Greater Mysteries (väčšie tajomstvo)
  • Najvyššie hodnosti – vlastnili dokonalé poznanie: Magnus (veľký) a Rex (kráľ).

Všetky ich ciele a ideológia ale boli vo vzájomnom rozpore. Rovnosť totiž vo vnútorných kruhoch neexistovala a čnosti osvietenstva a vedy boli v tomto prípade len frázou. Vzhľadom na to, že sa chceli odčleniť od akéhokoľvek náboženstva, využívali až prílišné množstvo symbolov, ktoré sú pre duchovné pôsobenie príznačné. Z toho dôvodu začali byť podstatne skoro označovaní aj ako „luciferská“ spoločnosť.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:  5 detailov zo sveta Marvel, ktoré si všimol len pravý fanúšik!

Od veľkej slávy ku skorému zániku

Weishaupt vyššie spomínaným systémom postupne rozširoval svoje náborové úsilie z Ingolstadtu do Eichstättu, Freisingu, Mníchova, Talianska, Dánska či Paríža. V dobe najväčšieho rozkvetu počet členov nikdy neprekročil hranicu dvoch tisíc.

Bavorský panovník Karl Teodor vydal rozkaz na pozastavenie činnosti iluminátov hneď trikrát – v rokoch 1784, 1785 a 1787. Tí boli kultu natoľko oddaní, že odmietali rozkaz akceptovať. Podarilo sa to až po obvinení z organizácie „vlády teroru“ počas Francúzskej revolúcie, a tak rad nepôsobil ani 10 rokov. Členovia boli vyhlásení za zločincov a stíhaní. Mnohí unikli, ďalší boli uväznení alebo vyhostení z Bavorska, ako to bolo aj v prípade zakladateľa Weishaupta.

Weishaupt mal podľa všetkého tajne pokračovať v začatom diele až do svojej smrti v roku 1830. Táto skutočnosť dáva konšpirátorom nádej, že ilumináti dodnes žijú medzi nami. Po roku 1785 však historické záznamy neobsahujú žiadne ďalšie aktivity radu iluminátov.

Raj konšpiračných teórií

  1. Prvým veľkým víťazstvom malo byť podpísanie amerického vyhlásenia 4.7.1776, podpisom ktorého sa všetci stali slobodomurármi, vrátane prvého amerického prezidenta Georga Washingtona.
  2. Radu sa pripisujú veľké historické udalosti od Francúzskej revolúcie až po atentát na prezidenta USA J.F. Kennedyho. Komunizmus sem patrí tiež, nakoľko východné krajiny mali ostať úplne bez cirkvi a podriadiť sa jednej autorite.
  3. Na hierarchiu v rade iluminátov údajne poukazuje aj americká jednodolárová bankovka, ktorá je plná symbolov. Pyramída, ktorá predstavuje rôzne triedy, a nad ňou žiariace oko ako symbol najvyššej moci iluminátov. Pod pyramídou sa nachádza nápis „novus ordo seclorum“, v preklade nový svetový poriadok alebo „the great seal“ – veľká pečať.
  4. Britský konšpirátor David Icke dokonca tvrdil, že ilumináti sú jaštery „archoni“, ktorí môžu nadobúdať ľudskú podobu a ovládať dianie vo svete zo svojej stanice na Mesiaci, ktorá ovláda naše mysle.
  5. Podobným presvedčením sa nechal zlákať aj bývalý kanadský minister obrany Paul Hellyer, ktorý už viackrát šokoval nepodloženými tvrdeniami. V známom konšpiračnom podcaste sa totiž vyjadril, že ilumináti stále vo svete pôsobia a ovládajú jeho aj život okolo. Podľa neho ide o malú skupinu ľudí z rôznych oblastí s množstvom peňazí vo fosílnych palivách, čo brzdí prestup na obnoviteľné zdroje.
P.H.
Zdroj: i.ytimg.com

Bývalý minister pritom svojimi tvrdeniami len chcel lepší svet pre nás všetkých. Verí, že  spolupráca s mimozemskými bytosťami, ktoré sú na oveľa vyššej úrovni v poľnohospodárstve a medicíne, by vyvrátila zánik Zeme.

 

Je pravda, že od 19. storočia až po súčasnosť vystupuje množstvo tajných spolkov a siekt, ktoré si osvojili postoje pôvodného radu iluminátov. História už len samotného pomenovania je však natoľko dôsledne zdokumentovaná, že podiel iluminátov na riadení sveta až na pár symbolov, ktorým bol pripísaný vyšší zmysel, nie je opodstatnený.

 

Zaujal ťa samotný článok alebo máš slabosť pre podobné témy? V tom prípade ti vrelo odporúčam môj predchádzajúci článok – TANEČNÝ MOR: ZÁHADNÝ SMRTIACI FENOMÉN STREDOVEKU!

Zdroje: top.desat.sk, britannica.com, tech.sme.sk, refresher.sk, magazin.pluska.sk
Zdroj titulného obrázka: mentalfloss.com

Ďalšie novinky

Populárne