Diverzita na pracovisku a ako ju dosiahnuť! Aký je proces?

-

Novinky

Diverzita na pracovisku?

Rôznorodosť (diverzita) a začlenenie (inklúzia), inak aj slangovo označenie v pracovnom prostredí predstavuje klasické vnímanie rovnosti príležitostí bez ohľadu na pohlavie, vek, sexuálnu orientáciu či vierovyznanie. Firmy, ktoré vnímajú D&I ako súčasť firemnej stratégie, majú kvalitnejších a stabilnejších zamestnancov, vďaka čomu dosahujú lepšie výsledky a vyšší zisk. To všetko zhrnula Nadácia Pontis do projektu Charta diverzity, do ktorej sa zapojilo vyše 26 európskych krajín. Ako vyzerajú prieskumy, ktoré sa zaoberali diverzitou? Je tento dlhotrvajúci problém už vyriešený? Poďme sa na to pozrieť!

Diverzita
Zdroj: Czech&SlovakLeaders.com

Výsledky prieskumu portálu Glassdoor

Glassdoor je americký web, kde súčasní a bývalí zamestnanci anonymne hodnotia spoločnosti. Glassdoor tiež umožňuje používateľom anonymne odosielať a zobrazovať platy, ako aj hľadať a uchádzať sa o prácu na svojej platforme. Z posledného prieskumu tohto portálu vzišlo, že  3 zo 4 uchádzačov o prácu (76 %), ktorí už majú za sebou dostatok pracovných skúseností a chcú ďalej rozvíjať svoju kariéru, si zamestnávateľa vyberajú aj podľa toho, či u neho cítia záujem o rozmanitosť. Aj preto sa najmä v nadnárodných spoločnostiach diverzita a inklúzia (D&I) radia medzi strategické ciele, ktoré sa merajú a pravidelne vyhodnocujú. „Odbúravanie stereotypov a rozmanitosť je presne to, v čo veríme, a preto podporujeme ľudí rozmýšľajúcich a cítiacich na základe svojich životných skúseností alebo svojej inakosti. To pomáha našej spoločnosti odlišovať sa a rásť,“ povedala Jana Caltíková, marketingová a produktová riaditeľka spoločnosti Edenred Slovakia, ktorá sa nedávno tiež pridala k európskej Charte diverzity.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:  Toto sú Typy ľudí na tréningu podľa Naked Bananas! Nové video

Aj menšie slovenské firmy vnímajú potrebu D&I na pracovisku, hoci nie vždy v rámci strategických cieľov.

„Kreatívne prostredie si vyžaduje zamestnancov s rôznym pohľadom na svet. Táto rôznorodosť je často počiatkom tých najlepších riešení, preto je diverzita a inklúzia natívnou súčasťou našich procesov,“ uviedol Oto Kravec, riaditeľ reklamnej agentúry Citadela.

Diverzita
Zdroj: Glassdoor.com

Charta diverzity Slovensko

Je to hlavne iniciatívou neformálneho združenia Business Leaders Forum, jej administrátorom je Nadácia Pontis. Nadácia oslávila spustenie 30. mája 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy pre Charty diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie. Na Slovensku sa tvorbe Charty diverzity venovala organizácia Diversity PRO, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku zameriavajúc sa na témy LGBT, spolu so skupinou firiem v rámci združenia Shared Services Centier pri Americkej obchodnej komore. V roku 2017 úlohu administrátora Charty diverzity Slovensko prebralo združenie Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:  Let´s talk about sex - Erotické fotky a "nudesky" ako predohra?

Podpisom Charty diverzity sa zamestnávatelia zaväzujú vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Ide o prostredie bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Tým nielen napomáhajú eliminovať riziko sťažností z hľadiska diskriminácie, ale snaha organizácie o rôznorodosť znamená tiež budovanie pozitívneho obrazu organizácie pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi. Od roku 2017 sa k slovenskej Charte diverzity pripojili desiatky firiem. Veľa slovenských spoločností však považuje D&I za bežný štandard, i keď Chartu zatiaľ nepodpísali. Príkladom je spoločnosť Oresi.

„V rámci tímu k sebe pristupujeme s rešpektom a úctou, komunikácia face to face s nadriadenými je bežná. Vítame rôznorodých kolegov – či už s rozličnou pracovnou senioritou, pohlavím, sexuálnou orientáciou, farbou pleti alebo vekom,“ vysvetlila Ivana Anna Habalčíková, personálna manažérka Oresi.

Diverzita
Zdroj: Chartadiverzity.sk

Dôležitosť

„Zamestnanci, ktorí sa cítia na pracovisku dobre a bezpečne, majú lepšiu pracovnú morálku. Zamestnanci sú produktívnejší a v menšej miere uvažujú o zmene zamestnávateľa,“ vysvetlila Nikola Richterová z portálu profesia.sk.

D&I sa tak stáva silným nástrojom pre zamestnávateľov, ako pritiahnuť a udržať si talenty, čo v konečnom dôsledku zlepší reputáciu firmy a zvýši jej zisk. Práve diverzita bola veľkým problémom mnohých spoločností. Ak by sme zašli do minulosti, veľké množstvo spoločností nedokázalo diverzifikovať svoje pracovné prostredie. Z toho plynuli problémy, ktoré Charta Diverzity Slovensko rieši svojim inovatívnym prístupom a nasadením. A ako dokáže priame rozdelenie diverzity pomôcť mladým generáciám? Kvôli nedostatočnej diverzite nebolo možné v predošlých dekádach budovať talenty a prospekty mladých ľudí. S inovatívnymi riešeniami môžu spoločnosti vďaka diverzite budovať svoju spoločnosť, ktorá bude stáť na zhodnotení a následného využitia potenciálu každého zamestnanca. To vytvára možnosti pre lepší seba rozvoj každého zamestnanca a následné uplatnenie na trhu práce, kde bude mať možnosť preukázateľne dokázať svoje pracovné schopnosti.

Diverzita
Zdroj: resources.workable.com

Aký máte názor na diverzifikáciu na pracovisku vy? Napíšte nám svoj názor do komentárov!

Zdroj: TS – Trumpeter

Zdroj titulného obrázku: equinoxbusinesslaw.com

Ďalšie novinky

Populárne