Martin Sugar

156 príspevkov
Postoj pútnik a zvestuj Lakedaimoncom, že my tu mŕtvi ležíme, ako zákony kázali nám.

Od autora

Novinky